M15-08 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พระคาถาปราโมทย์ |นมัสการพระบรมศาสดา | แดนพระนิพพาน | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | คลีนิค นอก เวลา พระ มงกุฎ | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน

M15-08 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พระคาถาปราโมทย์ |นมัสการพระบรมศาสดา | แดนพระนิพพาน | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ M15-08 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พระคาถาปราโมทย์ |นมัสการพระบรมศาสดา | แดนพระนิพพาน | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ.

M15-08 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พระคาถาปราโมทย์ |นมัสการพระบรมศาสดา | แดนพระนิพพาน | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
M15-08 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พระคาถาปราโมทย์ |นมัสการพระบรมศาสดา | แดนพระนิพพาน | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดที่นี่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ คลีนิค นอก เวลา พระ มงกุฎ

“พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน” แม้ใครจะบูชาเรา ด้วยเครื่องสังเวยมากมาย ต่อให้สูงส่งแค่ไหน ก็ไม่เรียกว่าบูชาเราด้วยความเสียสละอย่างดีที่สุด ผู้ใดประพฤติธรรมที่สุดผู้นั้นก็รู้จักบูชาเราด้วยเครื่องบูชาอันรุ่งโรจน์ “ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีร่างกาย ไม่มีร่างกายในตัวฉัน” ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ พระธรรมก็ดี ระเบียบวินัยก็ดี ให้พระธรรมเป็นวินัยเป็นที่พึ่งของท่าน ไม่มีอะไรต้องพึ่งพาอีกแล้ว แม้แต่ตถาคตก็เป็นเพียงผู้ชี้นำทาง “ทำดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส” ฟังและดูสำหรับทุกวัย คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขความเจริญสู่ความสำเร็จในชีวิต วิดีโอในช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ฟังทุกท่าน ข้าพเจ้าขอน้อมคารวะบุญนี้ให้กับทุกคน ทุกโลก **หากผิดพลาดประการใดหรือทำให้ใครไม่พอใจ ทางช่องขออภัยมา ณ ที่นี้** ด้วยความหวังดีให้เยาวชนรุ่นใหม่กำลังสำคัญของประเทศได้ฟังเทปเสียงเทศน์และพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรักชาติ ไม่รังแก ประเทศที่รุ่งเรืองและสงบสุข ประชาชนมีความสุขและมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำของประเทศผู้มีอำนาจในการจัดการประเทศ เจ้าหน้าที่เมืองและประชาชนได้ฟังเทศน์ของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ รู้สึกรักชาติ ไม่รังแก ประเทศที่รุ่งเรืองและสงบสุข คนมีสุข “จิตใจคนมั่งคั่ง ประเทศชาติจะรุ่งเรือง” “คนพาล” คือคนใจร้าย คนไว ฉับไว คนโกหก คนไร้สติ คนที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น อารมณ์ของโสตบรรณ-พระซากิตะมิ (หนทางสู่นิพพาน) 1. พิจารณาว่า สภาพร่างกายของเราต้องตายอย่างแน่นอน ไม่มีใครตาย 2. จิตใจเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 3. มีศิลปะที่บริสุทธิ์ 4. มีเมตตา (อยากให้ทุกคนมีความสุข) 5. มีความเมตตา ( อยากให้ทุกคนพ้นทุกข์) 6. มุทิตา (ยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุข) 7. มีความใจเย็น (เฉยเมย – มีอารมณ์เป็นสุข) 8. มีอภัยในใจ 9. มีหิริโอตัปปะ (กลัวบาป) 10. คนไม่โกรธมีอารมณ์เย็นยะเยือก 11. สวดมนต์ภาวนาเพื่อนิพพาน “ ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเทวดาก็ดี เป็นพรหมก็ดี จะไม่มีอีกต่อไปสำหรับเรา ตายครั้งนี้ขอไปพระนิพพานอธิษฐาน “นิพพาน สุขคง นิพพาน สุขคง นิพพาน” ต้องทำทุกวัน ตายเมื่อไหร่ก็ไปพระนิพพาน” ๘ เป็นทางไปพระนิพพาน ๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. เจตนาชอบ วาจาชอบ (วาจาถูกต้อง ๔. สัมมากัมมันตะ) ๕. อาชีวะชอบ. ๖. ขวา. ความเพียร (สัมมาวายามะ) 7. สัมมาวายามะ (สัมมาวายามะ) 7. สติถูก (สติถูก) 8. ความตั้งใจถูกต้อง (สมาธิที่ถูกต้อง) “บารมี” หมายถึง กำลังใจที่เต็มเปี่ยม (พระคิณสพหรืออรหัตผล) 1. บารมี = จิตพร้อมให้ตามปกติ 2. ศิลาบารมี = จิตพร้อมแสดงธรรมได้ตามปกติ 3. เนกขัมบารามิ = ถือบวชทุกชนิด ทั้งโกนและไม่โกน ทั้งบวชที่บ้าน บวชที่วัด 4. ​​วิรยะบารมี = ปัญญาข่มเหงรังแก (สิ่งที่แนบมา) ให้พินาศ 5. วีรยา บารมี = เพียรทุกขณะ มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 6. อดทน : อดทน = อดทนกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ / สิ่งที่เป็น 7. ความจริงและบารมี = ความดีมีจริงทุกประการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อธิษฐานเพื่อศักดิ์ศรี = ตั้งใจตั้ง เป้าหมาย 9. มีเมตตาบารมี = ไม่เป็นศัตรูกับใคร รักคนอื่นเสมอ รักตัวเอง 10. ความใจเย็น = ความเกียจคร้านในร่างกาย / ช่าง “พระนิพพาน” เป็นสถานที่แห่งความสุข เป็นที่ซึ่งไม่มีความเศร้าโศกเป็นที่ซึ่งไม่มีการเกิด แก่ ความเจ็บไข้ และความตายอีกต่อไป “พระนิพพานเป็นสุข” พระธรรมเทศนาโดยพระราชพรหมยาน (วีระ ทะวโร) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าสูง จ.อุทัยธานี ลูกศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “สติ” ไทยคือ สวยงามมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ประเทศไทย เมืองพุทธ เมืองที่สวยงาม ประเทศไทย มีวัดที่สวยงามตระการตา สวยเมืองไทย เขาใหญ่ที่สุดในโลก สวยไทย มีวัฒนธรรมที่สวยงาม สวยเมืองไทย คนเก่งมีเยอะ สวยไทย มีความก้าวหน้าทางวัตถุมากมาย และความเจริญรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณ ศิลปศาสตร์อยู่ที่ไหน? มีการฆ่ากันทุกวัน มีข่าวร้ายทุกวัน มีข่าวขโมยทุกวัน มีข่าวทุจริต ฉ้อโกงทุกวัน ประเทศไทยต้องเริ่มแก้ไขตรงไหน? ทำอย่างไรให้ทุกคนมีศีลธรรม? รักษาศีลห้ามีเมตตาต่อกันให้เป็นประเทศที่สวยงามให้ประเทศไทยสงบสุขเพื่อความสุขของทุกคน เพื่อความเจริญของประเทศ จิตใจของคนที่เจริญรุ่งเรืองประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรือง ทุกโรงเรียน ทุกองค์กร จะเปิดพระธรรมเทศนาได้หรือไม่? ให้กับนักเรียน ครู ลูกจ้าง ฟังกันประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวันในตอนเช้า ก่อนไปโรงเรียน ก่อนทำงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมทุกวัน ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทุกศาสนาสามารถได้ยินในรูปแบบของการฟังนิทานในสมัยของพระพุทธเจ้า “ชีวิตนั้นสั้น.” อย่าเสียเวลากับความโกรธ ความโกรธ ความเกลียดชัง การใส่ร้าย อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น อย่าเสียเวลากับความโลภ อย่าเสียเวลากับความคิดที่น่าเศร้า อย่าเสียเวลากับความชั่วร้าย “ทำจิตใจให้ผ่องใส” ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่มีความสำคัญ ทำให้ดีที่สุด. เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป “จงเกิดเป็นคน อย่าหันหลังให้อสูรอีก” #พระพุทธศาสนากอบกู้โลก #กฎแห่งกรรม #กรรมเป็นเหตุ #กรรมปะการังด้วยศิลปะ #เจตนากำหนดกรรม #วิธีเป็นหนี้นรก #พระพรหมวิหาร4 #อิทธิบาท4 #อริยสัจ4 #หมาก8 #นิพพาน #ประเทศไทยสวยงาม #ประเทศไทยสงบสุข

READ  วิธีกรอกใบสมัครรับเลือกตั้ง อบต. | การ รับรอง คุณวุฒิ
READ  สู้เพื่อน้องได้ไหม - ศิริพร อำไพพงษ์【OFFICIAL MV】 | แบบ ตอบ รับ วิทยากร

>>https://castu.org เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

READ  สารคดีอาหาร ตอน เนื้อในอเมริกา (Meat Story) | อาหารอเมริกา

คำหลักเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่คลีนิค นอก เวลา พระ มงกุฎ.

#M1508 #พระคาถามงกฎพระพทธเจา #พระคาถาปราโมทย #นมสการพระบรมศาสดา #แดนพระนพพาน #หลวงพอฤาษลงดำ

สวนแห่งศรัทธา,ฟังเทศน์ฟังธรรม,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,วัดท่าซุงนม,จ.อุทัยธานี,พรหมวิหาร4,อิทธบาท4,มรรค8,พระพุทธเจ้า,พระอานนท์,พระโมคัลลานะ,พระสารีบุตร,หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า,เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข,เพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง,เพื่อความสำเร็จเ,เพื่อพระนิพพาน,พระนิพพาน,พระราชพรหมยาน,หลวงพ่อปาน,วัดบางนมโค จ.อยุธยา,หลวงปู่ฤาษีลิงดำ,มรรคมีองค์8,จ.อยุธยา,กฏแห่งธรรม,ศิล5,ศิล8,ศิล10,ศิล227,กฏแห่งกรรม,วิธีแก้กรรมเก่า,การระลึกชาติ,ปฐมฌาน,ฌาน1-4,ฝึกสมาธิ,การภาวนา,มีสติมีปัญญา,พระคาถาเงินล้าน

M15-08 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พระคาถาปราโมทย์ |นมัสการพระบรมศาสดา | แดนพระนิพพาน | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คลีนิค นอก เวลา พระ มงกุฎ.

1 thought on “M15-08 พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พระคาถาปราโมทย์ |นมัสการพระบรมศาสดา | แดนพระนิพพาน | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | คลีนิค นอก เวลา พระ มงกุฎ | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน”

 1. (โปรดฟังซ้ำหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น-หลวงพ่อได้อธิบายไว้ทั้งหมดแล้ว)
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม-หมั่นสร้างกรรมดีด้วยการ ให้ทาน-รักษาศีล-ภาวนา-มีพรหมวิหาร4 (หมั่นสร้างกรรมดี แล้วกรรมชั่วกรรมเก่าจะตามไม่ทัน)
  "ศีล" เป็นปัจจัยแห่งความสุข-พระพุทธศาสนาช่วยโลก
  https://youtu.be/h4lwljYRqr0

  "พระ"แปลว่าผู้ประเสริฐ มีจริยะ15, มีบารมี10, ละนิวรณ์5, ทรงพรหมวิหาร4, มีอิทธิบาท4, มีคำปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสตร์มาเพื่อทำให้แจ้งซึ่ง "พระนิพพาน"

  จงมีพระธรรมมีพระวินัย เป็นที่พึ่งแห่งตนเทอญ อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย (มีศีลมีธรรมในการดำเนินชีวิต) แม้แต่ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  Reply

Leave a Comment