การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ความ หมาย ของ สต อ รี่ บอร์ด

You are viewing this post: การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ความ หมาย ของ สต อ รี่ บอร์ด

Table of Contents

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson | ข่าวทั่วไปรายวัน

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความ หมาย ของ สต อ รี่ บอร์ด หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://castu.org/web-and-vps/ การกระทำ

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson และรูปภาพที่เกี่ยวข้องความ หมาย ของ สต อ รี่ บอร์ด

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson

ความ หมาย ของ สต อ รี่ บอร์ด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบวิดีโอเป็นบทเรียน บทเรียนจากวิดีโอ ด้วยนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบอีเลิร์นนิง ครูจำเป็นต้องออกแบบบทเรียน จัดระเบียบการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้งานทั้งในระบบอีเลิร์นนิงและออนไลน์ จำเป็นที่ครูต้องปรับตัวด้วยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นสำนักงานนวัตกรรมการสอนจึงเห็นควรจัดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบทเรียนวิดีโออินเทอร์แอกทีฟ เดือนมิถุนายน มี 2 ช่วงฝึกอบรม คือ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบวิดีโอ, บทเรียนแบบวิดีโอ, วันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 และเครื่องมือสร้างวิดีโอเชิงโต้ตอบเพื่อกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (Interactive Video Tools for Engaging Gen Z Learners) วันที่ 29 มิถุนายน 2559 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างบทเรียน video-base เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น — รับชมรายการได้ที่ — มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002 ประเทศไทย .

See also  การเขียน Storyboard | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ วิธี การ เขียน สต อ รี่ บอร์ด
See also  ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (information processing theory) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://castu.org/
แบ่งปันที่นี่

#การออกแบบและพฒนาบทเรยนทใชวดโอเปนฐาน #Video #based #Lesson.

KKU,Khon Kaen University,Khon Kaen,Education,Thailand,มข,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ม.ขอนแก่น,การศึกษา,KKUChannel,ilti,ILTI,สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน,Video base Lesson.

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson.

ความ หมาย ของ สต อ รี่ บอร์ด.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ความ หมาย ของ สต อ รี่ บอร์ด ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Articles compiled by CASTU. See more articles in category: WEB AND VPS

Leave a Comment