ทำรายการขายฝาก โปรแกรมร้านทอง /Quark301 | โปรแกรมร้านทอง

You are viewing this post: ทำรายการขายฝาก โปรแกรมร้านทอง /Quark301 | โปรแกรมร้านทอง

ทำรายการขายฝาก โปรแกรมร้านทอง /Quark301


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การทำรายการขายฝาก ในโปรแกรมร้านทอง GPOS

ทำรายการขายฝาก โปรแกรมร้านทอง /Quark301

โปรแกรมร้านทอง GoldWin (ต่อดอก)


โปรแกรมบริหารจัดการร้านทอง Goldwin
จัดการระบบซื้อ, ขาย, ขายฝาก
จัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทำงานผ่านระบบ Cloud
ใบขายฝากขนาดใหญ่สวยงาม
สแกนบัตรประชาชน+ใบหน้า
Check Stock และ บันทึกการซื้อขายผ่านระบบ Barcode
สนใจติดต่อ
โทร: 0842176663
Line: @goldwinsoft
Facebook: https://www.facebook.com/goldwinsoft/
Website: https://www.goldwinsoft.com

โปรแกรมร้านทอง GoldWin (ต่อดอก)

โปรแกรมร้านขายทอง


โปรแกรมร้านขายทอง

โปรแกรมร้านทอง GoldWin (ตัวอย่างระบบขายฝากจำนำ)


โปรแกรมบริหารจัดการร้านทอง Goldwin
จัดการระบบซื้อ, ขาย, ขายฝาก
จัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทำงานผ่านระบบ Cloud
ใบขายฝากขนาดใหญ่สวยงาม
สแกนบัตรประชาชน+ใบหน้า
Check Stock และ บันทึกการซื้อขายผ่านระบบ Barcode
สนใจติดต่อ
โทร: 0842176663
Facebook: https://www.facebook.com/goldwinsoft/
Website: https://www.goldwinsoft.com

โปรแกรมร้านทอง GoldWin (ตัวอย่างระบบขายฝากจำนำ)

โปรแกรมร้านทอง-โปรแกรมร้านจิวเวอรี่ – โปรแกรมออมทอง โทร.081-6717599


🔶โปรแกรมบริหารร้านทอง โปรแกรมร้านจิวเวอรี่ โปรแกรมจำนำ
โปรแกรมขายฝาก🔶
วีดีโอสาธิตโปรแกรม https://www.youtube.com/channel/UCqR2ID0sPs0T59XzWS7nILw
⭐คุณสมบัติโปรแกรม⭐
✅รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
✅ระบบจะช่วยให้เจ้าของกิจการร้านทองสามารถบริหารจัดการ ธุรกิจร้านทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสาขาเดียว หรือหลายสาขา คุณจะอยู่ที่ไหนทั่วโลก ทุกที่ ทุกเวลา คุณก็สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจของคุณเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง หรือ Smart Phone ทุกรุ่น โดยไม่ต้อง Install โปรแกรม
✅ มีความปลอดภัยทั้งข้อมูลและผู้ใช้ ควบคุมบริหารจัดการข้อมูลภายในได้สะดวกรวดเร็ว และระบบสามารถควบคุมธุรกิจร้านทองได้ครบทุกขั้นตอน และทุกอย่างในธุรกิจร้านทอง โดยตัวระบบจะมี โครงสร้างโปรแกรมย่อย 2 ส่วน ดังนี้
โปรแกรมริหารธุรกิจร้านทอง ได้แก่ ซื้อขายทอง, จำนำ, ตัดจำนำ, โอนทอง เป็นต้น
โปรแกรมบัญชีเบื้องต้น ได้แก่ บัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีกาไรขาดทุนขั้นต้น
🛑คุณสมบัติของโปรแกรมเพิ่มเติม
✔สามารถควบคุมระบบสาขาได้มากกว่า 10 สาขา และแสดงข้อมูลแบบ RealTime ซื้อขายจานา ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทันที
✔ระบบซื้อขายทองหน้าร้าน และสต๊อกสินค้า ควบคุมด้วยระบบบาร์โค้ตแท่ง สะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการขายสินค้าผิด สานักงานใหญ่สามารถกาหนดราคาขายทองและซื้อทองจากส่วนกลางได้ กาหนดไม่ให้ซื้อทองราคามากกว่ากว่าราคาทอง ณ วันนั้นเท่าไหร่ และไม่ให้ขายต่ากว่าราคาทอง ณ วันนั้นเท่าไหร่ บวกค่าแรง เป็นต้น
3. รูปแบบการขายทอง สามารถขายได้ทั้งแบบตัด น้าหนัก หรือรายชิ้นได้ และสามารถขายสินค้าอื่นๆ นอกจากทองได้ เช่น แหวนเพชร, นาฬิกา เป็นต้น
✔ระบบงานขายหน้าร้านและขายส่ง สามารถกาหนดระดับราคาขายส่งได้สามขั้น แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย กรมสรรพากร ทั้งภาษีซื้อและภาษีขาย
✔ระบบสต๊อกสินค้า สามารถดูแยกสาขา และ ดูรายละเอียดสต๊อกสินค้ารายสาขาได้ พร้อมทั้งยังสามารถ Export ออกมาในรูปแบบ Excel เพื่อปรับรูปแบบให้ตรงกับความต้องการได้ และยังสามารถดูรายงานสต๊อกสินค้าย้อนหลังได้
✔รายละเอียดสินค้าสามารถแนบไฟล์รูปภาพ เช่น รูปสินค้ามุมต่าง ๆ โดยถ่ายภาพจากมือถือ หรือ Tablet ได้เลย
✔ระบบจานา ขายฝาก โปรแกรมสามารถรับขายฝากสินค้าได้หลายประเภท เช่น ทองคา บ้านที่ดิน รถ เป็นต้น และยังสามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยได้แบบขั้นบันไดและแบบ Fix ผ่อนรายเดือนได้ และยังสามารถกาหนดดอกเบี้ยแยกสาขาออกจากกันได้ รวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนทองใกล้หลุดจานา และพิมพ์ตั๋วจานาออกคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถแนบไฟล์รูปภาพ เช่น บัตรประชาชน สัญญาจริง โดยถ่ายภาพจากมือถือ หรือ Tablet ได้เลย
✔ คานวณอัตราดอกเบี้ยคานวณอากรแสตมป์ตามกฏหมายกาหนดและอัตราภาษีที่ต้องเสียภาษี 3% ของภาษีเฉพาะ
✔ สามารถออกรายงานเงินสดหน้าร้านรายวันได้ ทาให้สามารถทราบได้ว่า ณ วันนี้ ซื้อขายทอง รับจานา ไถ่ ตัดหลุดจานาไปแล้ว หักลบเงินสารองจ่าย เหลือเงินสดในลิ้นชักเท่าไหร่
✔สามารถกาหนดพนักงานขายหน้าร้านได้ เพื่อใช้ในการคิดค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงาน
✔สามารถพิมพ์ใบเสร็จ ซื้อ ขาย รับดอก จานา ออกจากเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จอย่างย่อได้ เพื่อป้องกันการทุจริตของพนักงาน
✔ระบบร้านทองมีระบบบัญชีเบื้องต้น ที่สามารถลงบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้านในแต่ละสาขาได้ รวมทั้งการลงบัญชีอัตโนมัติเมื่อมีการขาย ซื้อทอง หรือจานา ต่อดอก ระบบจะทาการลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ถ้าในรูปแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะลงบัญชีตามข้อกาหนดของสรรพากร และบริษัทที่ดูแลบัญชีร้านสามารถนาไปออกงบกาไรขาดทุนได้เลย
✔สามารถดูกาไรขาดทุนเบื้องต้นได้ รายสัปดาห์ รายเดือน ได้
✔สามารถดูรายงานการซื้อขายทอง จานาทอง รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ย้อนหลังได้ตลอดเวลา
✔ มีระบบแสดงราคาทองและข้อมูลข่าวโปรโมชั่น ผ่านจอ LCD ได้
✔ระบบสมาชิก สะสมแต้ม แลกของรางวัล
✔ระบบออมทอง ออมทองเป็นรายเดือน สามารถแนบไฟล์รูปภาพประกอบเอกสารใบออมทองได้
📊จุดเด่นของโปรแกรม
✅1. ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ Server เพียงเครื่องเดียว
✅2. เครื่องที่ต้องการใช้งาน เช่น เครื่องสาขาไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถเชื่อมโปรแกรมใช้งานได้เลยผ่าน Internet Explorer, Firefox เป็นต้น
✅3. สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก เจ้าของไม่ต้องกังวลเรื่องสาขา ระยะทาง อยู่ที่ไหนใช้งานได้ทุกที่ และเชื่อมต่อข้อมูลแบบ RealTime สามารถดูข้อมูลได้จากทั่วโลกทันที
✅4. รูปแบบใช้งานง่าย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ เพียงคลิกเดียวโปรแกรมทางานให้ทุกอย่างอัตโนมัติ
✅5. ไม่จากัดเครื่อง ไม่จากัด User ผู้ใช้งาน และสามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งาน ของ User แต่ละคนได้
✅6. เราสามารถ Support ลูกค้าได้ทุกที่ทั่วโลก สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้ารวดเร็ว รวมทั้งสามารถสอนการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลย ลูกค้าเห็นหน้าจอการทางานทุกอย่าง แบบ RealTime
✅7. เครื่อง Server เสียแต่ Hard disk ยังใช้งานได้ เราสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าใช้งานได้เลยภายใน
15 นาที ทันทีพร้อมข้อมูลซื้อ ขาย จานา ณ ปัจจุบัน
✅8. พิมพ์เอกสารได้ทุกเครื่องพิมพ์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
✅9. สามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มเอกสารได้
========================
💁‍♀️สอบถามข้อมูลได้ที่
☎0816717599
📲ID (line)
http://line.me/ti/p/~0816717599
แฟนเพจ:http://www.facebook.com/thaisoftcenter

โปรแกรมร้านทอง-โปรแกรมร้านจิวเวอรี่ - โปรแกรมออมทอง โทร.081-6717599

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBUSINESS

Articles compiled by CASTU. See more articles in category: BUSINESS

Leave a Comment