อัพเดทล่าสุุด! วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี | ตัวอย่างการกรอก ภงด 94

You are viewing this post: อัพเดทล่าสุุด! วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี | ตัวอย่างการกรอก ภงด 94

อัพเดทล่าสุุด! วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต/ออนไลน์ กรณีผู้มีเงินได้ มีเงินได้มากกว่าเงินเดือนเพียงอย่างเดียว หรือมีเงินได้จากการเปิดร้านขายของ เงินได้อื่นๆ
วิธียื่น ภงด. 90 แบบไม่มีภาษีที่ต้องชำระ (ภาษีเป็น 0) เริ่มนาทีที่ 00.01.03
วิธียื่น ภงด.90 แบบมีภาษีที่ชำระไว้เกิน (ได้รับเงินคืนภาษี) เริ่มนาที่ 00.06.50
สามารถพูดคุย แนะนำ ติดตาม และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/kalataxes

อัพเดทล่าสุุด! วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี

งานเข้าแล้วครับยอดขายเกิน1.8ล้าน โดนภาษี5แสนกว่า หนักขนาดไหนมาฟังกัน


เกิน1.8ล้าน ภาษีโหดมาก ร้านค้าธงฟ้า

งานเข้าแล้วครับยอดขายเกิน1.8ล้าน โดนภาษี5แสนกว่า หนักขนาดไหนมาฟังกัน

อัพเดทล่าสุด! เลื่อนยื่นภาษี 2564 พร้อมงดและลดเบี้ยปรับ ค่าปรับ จาก #สรรพากร (สิงหาคม 2564)


สรุปมาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบ ลดเบี้ยปรับ ตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับล่าสุด สำหรับภาษีที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร โดยแยกออกเป็นประเด็นสำคัญ 5 ประเด็นดังนี้ครับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี เลื่อนให้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2563 และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2564 ที่ต้องยื่นแบบในช่วง 3 ส.ค. 22 ก.ย. 64 เลื่อนให้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564
ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม พฤศจิกายน ให้เลื่อนยื่นตามเวลาดังนี้
เดือนสิงหาคม (30 กันยายน 2564) เดือนกันยายน (29 ตุลาคม 2564) เดือนตุลาคม (30 พฤศจิกายน 2564) เดือนพฤศจิกายน (30 ธันวาคม 2564)
โดยจะให้ในกรณีที่มีการ ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
นอกจากนั้นยังมีการ ลดหรืองดเบี้ยปรับ และค่าปรับอาญา กรณีไม่สามารถยื่นภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นภายในกำหนดแต่เกิดความผิดพลาด เฉพาะสำหรับแบบที่ต้องยื่น ภายในเดือนกันยายน ธันวาคม 2564
หากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือน นับจากพ้นกำหนด จะได้รับการงดหรือลดเบี้ยปรับตามแต่ละกรณี โดยจะงดเบี้ยปรับ ในกรณีชำระภาษีเต็มจำนวน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่ำสุด 2% เมื่อชำระภาษีไม่ต่ำกว่า 25%
ส่วนค่าปรับอาญา กรณีไม่เกิน 2000 บาท ลดเหลือ 1 บาท และกรณีไม่เกิน 5000 บาท ลดเหลือ 2 บาทครับ
สารบัญ
00:00 Intro
00:43 ทำความเข้าใจเรื่องเลื่อนยื่นภาษี
01:50 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
02:42 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
04:39 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
05:10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
06:31 งดและลดเบี้ยปรับ
08:39 สรุปประเด็น
ยื่นภาษี เลื่อนยื่นภาษี สรรพากร ภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัพเดทล่าสุด! เลื่อนยื่นภาษี 2564 พร้อมงดและลดเบี้ยปรับ ค่าปรับ จาก #สรรพากร (สิงหาคม 2564)

ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2563 : Ep.5 : #ดอกเบี้ย และ #เงินปันผล หุ้น และ กองทุนรวม ยื่นภาษีอย่างไร


พบกับตอนที่ 5 ของคลิปสอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับปีภาษี 2563 โดยพรี่หนอม @TAXBugnoms เจ้าเก่าเจ้าเดิม เพิ่มเติมคือทำคลิปยื่นภาษีสอนทุกปีครับ
คลิปนี้จะเป็นการสอนยื่นภาษีที่ได้รับจากเงินลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินได้ที่ได้รับสิทธิเลือกเสียภาษีแบบ Final TAX ว่ามีการยื่นภาษีแบบไหนอย่างไร แบบไหนต้องรวมยื่นภาษี แบบไหนต้องแยกยื่นภาษี และเราควรทำแบบไหน อธิบายตั้งแต่หลักการวางแผนจัดการภาษีตั้งแต่ต้นจนจบ ไปจนถึงเทคนิคในการยื่นภาษีโดยใช้ไฟล์จาก TSD ผ่านระบบที่ชื่อว่า Investor Portal ด้วยครับผม
ใครที่มี ดอกเบี้ย เงินปันผลจากกองทุนรวม เงินปันผลจากหุ้น เงินปันผลจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุน REIT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ควรดูคลิปนี้ จะได้ยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องครับผม
ยื่นภาษี ยื่นภาษีออนไลน์ ยื่นภาษีปี2563 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สรรพากร ความรูู้ภาษีขั้นพื้นฐาน TAXBugnoms วิธียื่นภาษีออนไลน์ ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ภาษีเงินได้ ภาษี ยื่นภาษีผ่านเน็ต ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินปันผลหุ้น เงินปันผลกองทุนรวม ปันผล
กด Subscribed เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ
ติดตามช่องทางอืนๆของพรี่หนอมได้ที่
FB : http://www.FB.com/TAXBugnoms​
Twitter : https://twitter.com/
TAXBugnoms​Podcast : http://taxbugnoms.podbean.com/​
Website : https://taxbugnoms.co/​
Tiktok : https://www.tiktok.com/@taxbugnoms

ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2563 : Ep.5 : #ดอกเบี้ย และ #เงินปันผล หุ้น และ กองทุนรวม ยื่นภาษีอย่างไร

สอนวิธีการคำนวณภาษี ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2564 | TAX


สอนวิธีการคำนวณภาษี ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2564 | TAX

วิธีการคิดภาษีภ.ง.ด.94
ภ.ง.ด.94 เป็นแบบยื่นครึ่งปี สำหรับคนที่มีเงินได้มาตรา 40(5) (8)
โดยนำเงินได้ตั้งแต่ ม.ค. 64 มิ.ย.64 มายื่น

คลิปนี้ อธิบายวิธีการคำนวณภาษีไว้อย่างละเอียด มีกรณีตัวอย่าง
เพียงเอาเงินได้ หัก ค่าใช้จ่าย หัก ค่าลดหย่อน ได้เงินได้สุทธิเท่าไร คำนวณภาษีได้เลย
การคำนวณภาษีเงินได้สำหรับการยื่นแบบ ภ.งงด.94 ต้องคำนวณภาษี 2 วิธี
?1.คำนวณจากเงินได้สุทธิ
?2. คำนวณภาษีตามวิธีพันละ 5 เปรียบเทียบกัน วิธีใดเสียภาษีมากกว่า ให้เสียตามวิธีนั้น
หมายเหตุ
??ถ้าการคิดภาษีตามวิธีพันละ 5 คำนวณแล้ว ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำระตามวิธีที่ 1 แม้วิธีที่ 1 จะได้ภาษีน้อยกว่า 5,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ตามตัวอย่างที่พูดในคลิป เป็นการยกตัวอย่างเงินได้ที่สูง จึงไม่มีประเด็นเรื่องคำนวณภาษีแล้ว
ไม่เกิน 5,000 บาท
??ถ้ามีคำถาม สงสัยตรงไหน ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลย

คลิปนี้เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพทำธุรกิจพาณิชย์
พ่อค้า แม่ค้า ขายของออนไลน์ หรือขายอาหาร
ท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้

ถ้ามีคำถาม สงสัยตรงไหน ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลย

@Taxeasy byPK
TaxeasybyPK
วิธีการคำนวณภาษี
ภ.ง.ด.94
วิธีการคิดภาษี

ฝากกด Subscribed เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีดี อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพี่พี่

ติดตาม TaxeasyByPK ช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/taxeasyByPK
มีปัญหาสอบถาม รับปรึกษาพูดคุยกันได้ ที่ comment ค่ะ

สอนวิธีการคำนวณภาษี ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2564 | TAX

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBUSINESS

Articles compiled by CASTU. See more articles in category: BUSINESS

2,529 thoughts on “อัพเดทล่าสุุด! วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี | ตัวอย่างการกรอก ภงด 94”

 1. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a
  nice blog like this one these days.

  Reply
 2. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our
  community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive
  job and our entire community will be grateful to you.

  Reply
 3. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems
  different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Reply
 4. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert
  that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

  Reply
 5. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

  Reply
 6. My brother recommended I might like this website. He
  was entirely right. This post truly made my day.
  You cann’t imagine just how much time I had spent for
  this info! Thanks!

  Reply
 7. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  Reply
 8. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you
  amend your website, how can i subscribe for a
  blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a
  little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  Reply
 9. With havin so much written content do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of completely unique content I’ve
  either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping
  it up all over the internet without my permission. Do you
  know any methods to help reduce content from being stolen? I’d truly
  appreciate it.

  Reply
 10. Hello there! Quick question that’s totally off topic. Do
  you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any recommendations, please share.
  Many thanks!

  Reply
 11. you are in reality a just right webmaster. The site loading speed is incredible.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents
  are masterwork. you’ve done a fantastic process in this matter!

  Reply
 12. My programmer is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of
  websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Reply
 13. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing a few months of hard work due to no data backup.

  Do you have any methods to prevent hackers?

  Reply
 14. Hello, Neat post. There’s an issue together with your site in web explorer, could test this?

  IE still is the marketplace chief and a large portion of people
  will leave out your fantastic writing because of this problem.

  Reply
 15. You are so cool! I don’t believe I’ve truly read through a single
  thing like that before. So nice to discover somebody
  with some original thoughts on this topic. Really..
  many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

  Reply
 16. Excellent way of telling, and good article to get information on the
  topic of my presentation focus, which i am going to deliver
  in institution of higher education.

  Reply
 17. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you’re just too excellent. I actually like what
  you’ve acquired here, really like what you’re saying and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it
  smart. I can not wait to read much more from you.
  This is really a wonderful web site.

  Reply
 18. of course like your web-site however you need to
  take a look at the spelling on several of your posts. A number
  of them are rife with spelling problems and I to
  find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come again again.

  Reply
 19. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again as exactly
  the same nearly very often inside case you shield this increase.

  Reply
 20. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or
  weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I
  ultimately stumbled upon this website. Reading this info So i am
  glad to convey that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I
  came upon exactly what I needed. I so much no doubt will make certain to don?t put out of your mind this web site and
  give it a glance regularly.

  Reply
 21. I need to to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every little bit of it.

  I have got you book-marked to look at new things you post…

  Reply
 22. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as
  well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own,
  personal website now 😉

  Reply
 23. great put up, very informative. I wonder why the other specialists of this
  sector don’t notice this. You should proceed your writing.
  I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

  Reply
 24. I was curious if you ever thought of changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more
  in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only
  having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 25. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful lot
  of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 26. Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you offer.
  It’s nice to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same out of date rehashed material.
  Great read! I’ve saved your site and I’m adding your
  RSS feeds to my Google account.

  Reply
 27. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m inspired!
  Extremely useful info specially the ultimate section 🙂 I care for such information a
  lot. I used to be seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

  Reply
 28. I have been surfing online greater than 3 hours these days, yet I never discovered any
  attention-grabbing article like yours. It’s lovely price enough for
  me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content
  material as you probably did, the net will be much more helpful than ever
  before.

  Reply
 29. Definitely believe that that you said. Your favourite reason seemed to be at the
  net the simplest factor to bear in mind of.
  I say to you, I certainly get irked while other folks
  consider issues that they plainly do not recognize about.

  You managed to hit the nail upon the top and also
  defined out the entire thing without having side-effects , people
  can take a signal. Will probably be back to
  get more. Thanks

  Reply
 30. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am
  nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Reply
 31. Simply want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

  Reply
 32. Helpful information. Lucky me I found your web site
  by accident, and I’m shocked why this twist of fate did not happened in advance!
  I bookmarked it.

  Reply
 33. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.
  I must say you have done a great job with this. Additionally,
  the blog loads very fast for me on Safari. Excellent Blog!

  Reply
 34. Excellent blog right here! Also your web site loads up fast!
  What web host are you using? Can I am getting your affiliate link for your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

  Reply
 35. Hi there very nice web site!! Guy .. Excellent ..
  Wonderful .. I will bookmark your web site and take the
  feeds additionally? I am glad to seek out numerous useful information here within the post, we want work out more strategies on this
  regard, thanks for sharing. . . . . .

  Reply
 36. I want to to thank you for this very good read!! I absolutely loved every bit of it.
  I have got you bookmarked to look at new things you
  post…

  Reply
 37. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may come
  back yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to guide other people.

  Reply
 38. After looking over a number of the blog articles
  on your website, I seriously like your technique of writing a blog.
  I book-marked it to my bookmark website list and will be
  checking back soon. Take a look at my website as well and tell me what you think.

  Reply
 39. Wow, fantastic blog format! How lengthy have you been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The total look of your web site is excellent, let alone
  the content material!

  Reply
 40. Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

  Reply
 41. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright infringement? My website has a lot of completely unique content
  I’ve either written myself or outsourced but it appears a
  lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know
  any methods to help protect against content from being stolen? I’d certainly
  appreciate it.

  Reply
 42. really interesting review. In the same manner visit my favorite site to get judi slot online.
  Excellent web-site has received certification originating from slot machine gambling participants in Indonesia.

  There are many beautiful promos if you join at present.

  Reply
 43. I just like the helpful info you provide to your articles.
  I’ll bookmark your blog and test again right here regularly.

  I am fairly certain I’ll learn plenty of new stuff proper here!
  Best of luck for the following!

  Reply
 44. Hey there! I simply want to offer you a huge thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post.
  I will be returning to your blog for more soon.

  Reply
 45. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m glad to exhibit that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I such a lot without a doubt will make sure to don?t overlook this web site and provides it a look on a relentless basis.

  Reply
 46. I just couldn’t leave your site prior to suggesting that I really enjoyed the usual information a person provide
  on your visitors? Is gonna be again steadily
  in order to check out new posts

  Reply
 47. Very great post. I just stumbled upon your blog
  and wanted to say that I’ve really loved browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing in your feed and I’m hoping you write once more very soon!

  Reply
 48. Hello, i feel that i saw you visited my website thus i got here to
  go back the prefer?.I am trying to in finding issues to
  improve my website!I assume its good enough to make use of
  a few of your ideas!!

  Reply
 49. I have read several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
  I surprise how much effort you place to make this kind of fantastic informative web site.

  Reply
 50. Attractive part of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account
  your blog posts. Anyway I will be subscribing in your augment or even I fulfillment you get
  admission to constantly quickly.

  Reply
 51. I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Reply
 52. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!

  Many thanks

  Reply
 53. I do believe all of the concepts you’ve presented on your post.
  They are very convincing and will definitely work.
  Nonetheless, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a bit from next time?
  Thank you for the post.

  Reply
 54. I am really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A small number of my blog audience have complained about my site
  not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any ideas to help fix this problem?

  Reply
 55. Please let me know if you’re looking for a article
  author for your weblog. You have some really great posts
  and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some
  content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Thank you!

  Reply
 56. Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you present.

  It’s awesome to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same old rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 57. Hey there are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

  Reply
 58. My developer is trying to persuade me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea
  because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 59. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if
  you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it,
  any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

  Reply
 60. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that
  I’ve really loved surfing around your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I am hoping you write once more soon!

  Reply
 61. Today, while I was at work, my sister stole
  my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 62. I do believe all the concepts you have presented for your post.
  They are very convincing and will certainly work. Still, the
  posts are too brief for newbies. May you please extend them a
  little from subsequent time? Thanks for the post.

  Reply
 63. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

  Reply
 64. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my
  own but I’m not sure where to start. Do you have
  any ideas or suggestions? With thanks

  Reply
 65. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day.

  It will always be useful to read through articles from other writers
  and use a little something from their websites.

  Reply
 66. You are so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that
  before. So wonderful to find somebody with genuine thoughts on this topic.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something that is needed
  on the internet, someone with a little originality!

  Reply
 67. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  say I truly enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
  Thanks a lot!

  Reply
 68. Attractive component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your weblog
  posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds or even I achievement
  you get entry to constantly rapidly.

  Reply
 69. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you’re a great author.I
  will be sure to bookmark your blog and will often come back down the road.
  I want to encourage that you continue your great posts, have a nice day!

  Reply
 70. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your website.

  It seems like some of the written text within your posts are running off the
  screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?
  This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.

  Kudos

  Reply
 71. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am going through difficulties with your RSS.

  I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it.

  Is there anyone else having identical RSS issues? Anybody who knows
  the solution can you kindly respond? Thanx!!

  Reply
 72. Can I just say what a comfort to find somebody that really understands
  what they are discussing over the internet. You actually realize how
  to bring an issue to light and make it important. A lot more people must check this out and understand this side of your story.
  I was surprised you’re not more popular because you
  definitely have the gift.

  Reply
 73. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Appreciate it

  Reply
 74. Hey terrific website! Does running a blog similar to
  this require a lot of work? I’ve absolutely no expertise in programming however I
  had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any suggestions or techniques for new blog owners
  please share. I understand this is off topic however I just needed to ask.
  Appreciate it!

  Reply
 75. What i do not realize is actually how you are
  no longer actually much more neatly-liked than you
  might be now. You’re so intelligent. You already know therefore significantly on the subject of this subject, produced me individually imagine it from so many varied
  angles. Its like women and men are not involved except it’s one thing to accomplish with Woman gaga!

  Your own stuffs excellent. Always care for it up!

  Reply
 76. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and
  in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

  Reply
 77. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Very useful info particularly the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking
  this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

  Reply
 78. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site.
  I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now ;
  )

  Reply
 79. Hi there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any recommendations, please share.
  Appreciate it!

  Reply
 80. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time
  and actual effort to generate a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything
  done.

  Reply
 81. Hi there would you mind letting me know which web host you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you
  recommend a good internet hosting provider at a fair
  price? Cheers, I appreciate it!

  Reply
 82. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing
  problems with your site. It appears as though some of the written text within your
  content are running off the screen. Can someone else please
  provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This could be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

  Reply
 83. Hiya very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb
  .. I’ll bookmark your blog and take the feeds
  additionally? I’m satisfied to find numerous useful information here
  within the publish, we need develop more strategies in this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

  Reply
 84. First of all I would like to say great blog! I had a quick
  question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying
  to figure out how to begin. Any recommendations or tips?

  Appreciate it!

  Reply
 85. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for
  another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of
  a good platform.

  Reply
 86. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to
  browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded
  on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, awesome site!

  Reply
 87. I simply couldn’t depart your site before suggesting that I really enjoyed
  the usual info a person provide in your guests? Is going to be again often in order to investigate cross-check new posts

  Reply
 88. Hello, I think your web site could be having web browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s
  got some overlapping issues. I just wanted to
  provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent site!

  Reply
 89. Wow, amazing blog format! How long have you ever been running a blog
  for? you make blogging look easy. The overall glance of your site is excellent, as well as the content!

  Reply
 90. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually know what you are talking approximately!

  Bookmarked. Kindly also visit my web site =).
  We will have a link exchange contract between us

  Reply
 91. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.
  Nevertheless think about if you added some great photos or video clips to
  give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could undeniably be one of the best in its niche.

  Amazing blog!

  Reply
 92. Spot on with this write-up, I seriously believe that this amazing site needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

  Reply
 93. I’ve been surfing online more than three hours these days, yet
  I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely price sufficient for me. Personally, if all
  site owners and bloggers made good content material as
  you probably did, the net will likely be a lot more helpful than ever before.

  Reply
 94. Please let me know if you’re looking for a
  article author for your blog. You have some really great
  posts and I believe I would be a good asset. If you ever want
  to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please send me an email if interested. Many thanks!

  Reply
 95. Hey there terrific blog! Does running a blog similar to this take a large amount of work?
  I have virtually no knowledge of computer programming but
  I had been hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any suggestions or tips for new blog owners please share.

  I understand this is off subject but I just had to ask.
  Kudos!

  Reply
 96. This is a very good tip especially to those fresh to
  the blogosphere. Short but very accurate info… Appreciate your sharing this one.
  A must read article!

  Reply
 97. I think this is among the most vital info for me. And i am
  glad reading your article. But should remark on few general things, The
  web site style is ideal, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

  Reply
 98. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read more of your
  useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  Reply
 99. Excellent article. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hi there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and for
  my part suggest to my friends. I’m confident they
  will be benefited from this web site.

  Reply
 100. I blog often and I really thank you for your information. The article has
  really peaked my interest. I will take a note of your
  site and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your Feed too.

  Reply
 101. Attractive portion of content. I just stumbled upon your weblog and
  in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Any way I will be subscribing for your augment or even I success
  you get admission to constantly quickly.

  Reply
 102. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it grow
  over time.

  Reply
 103. all the time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this
  time.

  Reply
 104. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact
  same niche as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Thank you!

  Reply
 105. I was more than happy to uncover this great site.
  I want to to thank you for your time due to this fantastic read!!
  I definitely savored every part of it and i also
  have you saved to fav to check out new information in your website.

  Reply
 106. I’ve been browsing on-line more than three hours today, yet
  I by no means discovered any interesting article like yours.
  It is lovely value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will be much more helpful
  than ever before.

  Reply
 107. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you
  amend your site, how can i subscribe for a weblog website? The
  account helped me a applicable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent concept

  Reply
 108. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images
  aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Reply
 109. My partner and I stumbled over here from a different web page
  and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to going over your web page for a second time.

  Reply
 110. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just excellent and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

  Reply
 111. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future. Many people will
  be benefited from your writing. Cheers!

  Reply
 112. Howdy just wanted to give you a quick heads up and
  let you know a few of the images aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Reply
 113. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Thanks a ton!

  Reply
 114. I’ve been surfing online more than 3 hours these
  days, but I by no means found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally,
  if all web owners and bloggers made just right content as
  you did, the web will likely be a lot more useful than ever before.

  Reply
 115. I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to our blogroll.

  Reply
 116. Greetings I am so thrilled I found your web site, I really found you by
  accident, while I was researching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would
  just like to say kudos for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read it
  all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

  Reply
 117. Hey there! I’ve been following your website for a while now and finally got the courage to go
  ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to say keep up the
  fantastic work!

  Reply
 118. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you
  knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?

  Thanks a lot!

  Reply
 119. Howdy! I understand this is somewhat off-topic but
  I needed to ask. Does running a well-established website like yours require a massive amount work?

  I am completely new to writing a blog however I do write in my diary
  everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and views online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring
  bloggers. Appreciate it!

  Reply
 120. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and
  sources back to your site? My blog site is in the exact same niche as yours
  and my visitors would definitely benefit from a lot of the
  information you present here. Please let me know if this okay with you.
  Thanks!

  Reply
 121. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please share.
  Appreciate it!

  Reply
 122. I feel this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article.
  However want to observation on some normal things, The site style is perfect, the
  articles is in point of fact great : D. Good activity, cheers

  Reply
 123. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty
  quick. I’m thinking about making my own but
  I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Thank you

  Reply
 124. I’m not sure where you are getting your information, but great
  topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

  Reply
 125. Howdy would you mind letting me know which web host you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?

  Thank you, I appreciate it!

  Reply
 126. It’s appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be
  happy. I’ve read this post and if I may just I want to counsel you some attention-grabbing
  issues or advice. Maybe you can write subsequent articles referring to
  this article. I want to learn more things about it!

  Reply
 127. Thanks for finally writing about > อัพเดทล่าสุุด!

  วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี | ตัวอย่างการกรอก ภงด 94 – CASTU < Loved it!

  Reply
 128. Hey There. I discovered your blog using msn. That is a very smartly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read extra of
  your helpful info. Thanks for the post. I will definitely return.

  Reply
 129. Thank you for every other informative web site. The place else may I
  get that kind of information written in such a perfect way?
  I have a venture that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

  Reply
 130. I do accept as true with all the concepts you have presented on your post.
  They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless,
  the posts are very short for starters. May just you
  please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.

  Reply
 131. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account
  your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds
  and even I achievement you access consistently fast.

  Reply
 132. I believe that is among the such a lot important
  info for me. And i’m happy studying your article. However wanna remark on some normal things, The site style is ideal, the articles is truly nice :
  D. Excellent job, cheers

  Reply
 133. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally
  educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail
  on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about.
  I’m very happy I stumbled across this in my
  hunt for something relating to this.

  Reply
 134. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added
  I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me
  from that service? Cheers!

  Reply
 135. What i do not understood is in truth how you’re no longer actually a lot more smartly-favored than you may be now.
  You are so intelligent. You understand therefore considerably in the case of this topic, made me personally imagine it from numerous varied angles.
  Its like women and men aren’t involved until it is something to accomplish with Woman gaga!
  Your individual stuffs excellent. Always handle it up!

  Reply
 136. Pretty part of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to
  assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing for your augment and even I achievement you access persistently rapidly.

  Reply
 137. all the time i used to read smaller articles or reviews
  which as well clear their motive, and that is
  also happening with this post which I am reading at this place.

  Reply
 138. Hi I am so delighted I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank
  you for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to look over it all at the moment but I have bookmarked it
  and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent b.

  Reply
 139. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I
  must say this blog loads a lot faster then most. Can you
  suggest a good hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!

  Feel free to surf to my blog post :: idn play deposit pulsa

  Reply
 140. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it
  up all over the web without my authorization. Do you know
  any techniques to help prevent content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 141. Hello! I’ve been reading your web site for a long time now
  and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
  Just wanted to mention keep up the excellent job!

  Reply
 142. Attractive section of content. I just stumbled upon your
  blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed
  account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

  Reply
 143. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide
  credit and sources back to your site? My blog site is in the very same niche as
  yours and my users would truly benefit from a lot of the information you
  provide here. Please let me know if this alright with
  you. Thanks!

  Reply
 144. certainly like your web site however you have to test the spelling on several of your posts.

  Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the
  truth however I’ll definitely come back again.

  Reply
 145. Attractive component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire
  actually loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I fulfillment you get right of
  entry to constantly quickly.

  Reply
 146. Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you advise starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Kudos!

  Reply
 147. Hello there, I found your web site by the use of Google whilst searching for a similar subject, your website came up, it
  appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply became alert to your blog thru Google, and located that it’s really
  informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will be grateful if you happen to proceed this in future.
  Numerous other people shall be benefited from your writing.
  Cheers!

  Reply
 148. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after
  looking at many of the posts I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

  Reply
 149. Thanks a lot for sharing this with all people you actually
  recognize what you are talking approximately! Bookmarked.
  Please additionally consult with my website =).
  We will have a link trade agreement among us

  Reply
 150. Thanks for finally writing about > อัพเดทล่าสุุด!
  วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี | ตัวอย่างการกรอก ภงด 94 – CASTU < Liked it!

  Reply
 151. Howdy! This article couldn’t be written much better!

  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will forward
  this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read.
  Many thanks for sharing!

  Reply
 152. Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided
  to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!

  Reply
 153. Just want to say your article is as amazing. The clearness in your submit is simply nice and i could assume you are an expert in this subject.
  Fine along with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay up to date with impending
  post. Thank you a million and please carry on the rewarding work.

  Reply
 154. Just want to say your article is as amazing. The clarity
  in your post is simply nice and i could assume you are
  an expert on this subject. Well with your permission let
  me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the rewarding work.

  Reply
 155. Its like you read my mind! You appear to know a lot
  about this, like you wrote the book in it or something. I think
  that you could do with a few pics to drive the
  message home a little bit, but other than that, this is great blog.
  A great read. I will definitely be back.

  Reply
 156. Hi it’s me, I am also visiting this web page regularly, this web page is genuinely pleasant and the viewers are actually sharing fastidious thoughts.

  Reply
 157. It’s truly very difficult in this full of activity life to listen news on Television, therefore I just use the web for that reason, and get the latest news.

  Reply
 158. Hey There. I discovered your blog the usage of msn. This is
  a very smartly written article. I will make sure to bookmark it and return to learn more of
  your helpful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

  Reply
 159. I think everything wrote was actually very logical. But,
  what about this? what if you added a little content? I ain’t saying
  your content isn’t good, but suppose you added a post title to
  possibly get folk’s attention? I mean อัพเดทล่าสุุด!
  วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี |
  ตัวอย่างการกรอก
  ภงด 94 – CASTU is a little boring. You should glance at Yahoo’s home page and see how they
  create news titles to get people to open the links.
  You might try adding a video or a picture or two to get readers excited about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it would make your posts a
  little bit more interesting.

  Reply
 160. Fantastic post but I was wanting to know if you could
  write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate
  a little bit further. Appreciate it!

  Reply
 161. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and
  engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something which not enough men and women are speaking
  intelligently about. I’m very happy that
  I stumbled across this in my search for something concerning this.

  Reply
 162. Thanks for finally talking about > อัพเดทล่าสุุด!

  วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี
  | ตัวอย่างการกรอก
  ภงด 94 – CASTU < Loved it!

  Reply
 163. Your style is unique in comparison to other folks I have
  read stuff from. Thanks for posting when you have the
  opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

  Reply
 164. Howdy! This article could not be written any better!

  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll forward this information to him.

  Pretty sure he’ll have a good read. Thank you for sharing!

  Reply
 165. Hey superb website! Does running a blog such as this take a lot of work?
  I have virtually no expertise in coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if
  you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I simply needed to ask.

  Thanks a lot!

  Reply
 166. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject
  matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess
  over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since
  exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

  Reply
 167. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested
  to see if it can survive a thirty foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My apple ipad
  is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I
  had to share it with someone!

  Reply
 168. I got this website from my friend who informed me on the topic of this web site and now this time I am visiting this web site and reading
  very informative articles or reviews at this time.

  Reply
 169. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clearness in your put up is simply cool and that i could suppose you’re knowledgeable in this subject.
  Fine with your permission allow me to clutch your RSS
  feed to stay updated with coming near near post. Thank you a million and please continue the gratifying work.

  Reply
 170. Wow that was strange. I just wrote an extremely long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!

  Reply
 171. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab
  inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  Reply
 172. Hello! I simply want to give you a huge thumbs up for your great information you’ve got here on this
  post. I will be coming back to your website for more soon.

  Reply
 173. Hey there, I think your site might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Firefox,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  great blog!

  Reply
 174. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a good article…
  but what can I say… I put things off a
  lot and never manage to get nearly anything done.

  Reply
 175. I am really loving the theme/design of your blog.

  Do you ever run into any browser compatibility
  issues? A handful of my blog readers have complained about
  my site not working correctly in Explorer but
  looks great in Safari. Do you have any ideas to
  help fix this problem?

  Reply
 176. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? With thanks

  Reply
 177. Very good blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any tips? Thanks a lot!

  Reply
 178. Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t
  loading properly. I’m not sure why but I think its
  a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

  Reply
 179. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. However just imagine if you
  added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and videos, this blog could definitely be one of the
  greatest in its niche. Very good blog!

  Reply
 180. Wonderful work! That is the type of info that are supposed to be shared around the web.
  Shame on the seek engines for no longer positioning this
  submit upper! Come on over and consult with my web site .

  Thanks =)

  Reply
 181. Hi there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  Reply
 182. Hi there this is somewhat of off topic but I
  was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
  manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 183. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.
  You have some really great posts and I believe I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write
  some content for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please blast me an e-mail if interested. Thanks!

  Reply
 184. I like the valuable info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m slightly sure I will be told many new stuff right
  here! Best of luck for the following!

  Reply
 185. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this.
  And he actually ordered me breakfast due to the
  fact that I found it for him… lol. So allow me to
  reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here
  on your web page.

  Reply
 186. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired
  of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another
  platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 187. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how
  can i subscribe for a blog web site? The account
  aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Reply
 188. Hello there, I discovered your website by way of Google even as looking for a similar topic, your site got here up,
  it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just become aware of your weblog thru Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate should you continue this in future.

  Numerous other people will be benefited from your writing. Cheers!

  Reply
 189. Hmm is anyone else having problems with the
  pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a
  problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

  Reply
 190. It’s really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that
  you shared this useful information with us. Please keep
  us informed like this. Thank you for sharing.

  Reply
 191. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

  Reply