เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel

You are viewing this post: เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel

เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel | สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: castu.org การกระทำ

เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel และรูปภาพที่เกี่ยวข้องสูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel

เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel
เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel.

#excel #percentage #Percent อธิบายวิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์อย่างง่าย (%) การค้นหาเปอร์เซ็นต์ใน Microsoft Excel ทำได้ง่ายมากโดยใช้สูตร เราสามารถเขียนสูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel ได้อย่างง่ายดาย ในชีวิตประจำวัน เรามักจะเจอตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ซึ่งมาในรูปของตัวเลขตามด้วยเครื่องหมาย% ตัวอย่างเช่น รายการนี้มีส่วนลด 30% จากราคาเต็ม เราต้องซื้อสินค้าราคาเท่าไร? หรือเราต้องการหาจำนวน 50% ของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียน เป็นต้น ในการหาเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขใดๆ ด้วย Excel หากเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขใดๆ เช่น ต้องการทราบว่า นักเรียน 250 คน จากนักเรียน 1,000 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เราสามารถหาได้โดยการเอา 100 หารด้วยจำนวนเต็ม (นี่คือ 1,000) แล้วคูณด้วยจำนวนจริง (ในที่นี้คือ 250) หรือคูณจำนวนจริงด้วย 100 ก่อนแล้วจึง หารด้วยจำนวนเต็ม ดังนี้ สูตร 1 หาร 100 ด้วยจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยจำนวนจริง (100 ÷ จำนวนเต็ม) x สูตรจำนวนจริง 2 คูณจำนวนจริงด้วย 100 แล้วหารผลลัพธ์ด้วยจำนวนเต็ม (จำนวนจริง x 100) ÷ ตัวอย่างจำนวนเต็ม หานักเรียน 250 คนจากจำนวน 1,000 คน คุณคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์? ใช้สูตร 1 คำนวณแบบนี้ (100 ÷ 1000) x 250 แต่ใช้สูตร 2 จะคำนวณดังนี้ (250 x 100) ÷ 1000 จากทั้งสองสูตรข้างต้น เราได้ 25 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ จำนวนนักเรียน 250 คน จากทั้งหมด 1,000 คน จาก 2 สูตรข้างบนนี้ หากเราต้องการเขียนสูตรเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ในโปรแกรม Microsoft Excel.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#เบสกไอท #สอน #excel #การคำนวณหาคา #รอยละ #เทคนคงายๆใน #Microsoft #Excel.

การคำนวน,sum,คำสั่ง sum,คำนวนง่ายๆ,บวก,ผลรวม,Excel,excel,basic,it,It,App,Microsoft office,Microsoft Excel,สอน,SUM,YouTube,Program,โปรแกรม,ใช้,เทคนิค,เบสิก,เบสิค,xบาร์,SD,X-Bar,การคำนวณเปอร์เซ็นต์,การคำนวณร้อยละ

เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel

สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอแสดงความนับถือ.

Articles compiled by CASTU. See more articles in category: CRYPTO

3 thoughts on “เบสิกไอที | สอน excel Ep. 04 : การคำนวณหาค่า ร้อยละ (%) เทคนิคง่ายๆใน Microsoft Excel | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สูตรคิดเปอร์เซ็นต์ excel”

  1. Pingback: cornhole game set

Leave a Comment