EP1 Journal selection การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ | บรรณานุกรม วารสารวิชาการ

EP1 Journal selection การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เลือกตีพิมพ์แบบไหนให้ไม่เสียงาน? งานวิจัยของเราเหมาะกับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหน? วารสารไหนดีหรือไม่ดี? วารสารไหนน่าเชื่อถือ/ไม่น่าเชื่อถือ?แล้วจะเริ่มดูจากตรงไหน?

EP1 Journal selection การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

ให้ Microsoft Word เป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยที่แสนรู้ใจของคุณกันเถอะ


คลิปวิดีโอแนะนำวิธีการใช้ Microsoft Word ในการค้นคว้า ทำรายงาน ทำงานวิจัย รวมไปถึงการสร้าง citation (การอ้างอิง) และ bibliography (บรรณานุกรม) แบบถูกต้องและรวดเร็ว ได้มาตรฐานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น APA, IEEE และอื่น ๆ
คลิปวิดีโอค่อนข้างยาว ดังนั้นสามารถคลิก Show more หรือ แสดงเพิ่มเติม เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ รวมถึงคลิกทีแถบเวลาบริเวณวิดีโอ เพื่อชมเนื้อหาที่ต้องการได้เลยครับ
เวลา หัวข้อ
00:00 | Scope เนื้อหา
00:50 | การค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานด้วยคำสั่ง Search
03:53 | การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อทำงานวิจัยหรืองานด้านวิชาการด้วยคำสั่ง Researcher
10:02 | การอ้างอิงแหล่งข้อมูลด้วยคำสั่ง Insert citation
13:58 | การจัดการแหล่งข้อมูลด้วยคำสั่ง Manage sources
15:17 | การสร้างบรรณานุกรมด้วยคำสั่ง Bibliography
16:43 | แก้ไขรูปแบบการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมด้วย bibliography style

READ  Redmi Note 10 เมนูสิ่งอำนวยความสะดวก(รูปคน)วิธีการเปิดปิด | เครื่อง อํา นวย ความ สะดวก
READ  วิธีไปบริจาคเลือด สภากาชาดไทย จาก BTS ศาลาแดง MRT สีลม | ไปกับตี้ | สภากาชาดไทย อยู่ที่ไหน

ให้ Microsoft Word เป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยที่แสนรู้ใจของคุณกันเถอะ

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1


สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิม­พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 1719 พฤษภาคม 2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1

การใส่อ้างอิงเชิงอรรถ/นาม-ปี และสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ Microsoft Word EP.3 | อ.น็อค


READ  กราฟหัวใจ(EKG)มองเส้นยึกๆให้เห็นเป็นรูปได้ยังไง? | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ราคา

การพิมพ์รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์
การใส่อ้างอิงเชิงอรรถและแบบแทรกในเนื้อหา (นามปี)
การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ
Microsoft Word มี 4 ตอนนะครับ
ตอนที่ 1 ใช้สไตล์หัวเรื่องและสร้างสารบัญอัตโนมัติ
ตอนที่ 2 ใส่สารบัญรูปภาพและสารบัญตาราง
ตอนที่ 3 ใส่เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 4 การใส่เลขหน้าแบบแยกบท พร้อมจัดหน้ากระดาษทั้งแนวตั้งและแนวนอน
YouTube | อ.น็อค
Microsoft Word MicrosoftWord โปรแกรมเวิร์ด

การใส่อ้างอิงเชิงอรรถ/นาม-ปี และสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ Microsoft Word EP.3 | อ.น็อค

พาไปดูนักวิจัยนำเสนอผลงาน (Proceeding) ในงานประชุมทางวิชาการพร้อมเกร็ดความรู้


1 วันกับการรับบทนักวิจัยสายไฟวนำเสนองานวิจัยทางวิชาการ (Proceeding) พร้อมเกร็ดความรู้เล็กน้อยในงานวิจัย DigitalMarketingRU MMMru MBA_Ramkhamheang HappyMBA

พาไปดูนักวิจัยนำเสนอผลงาน (Proceeding) ในงานประชุมทางวิชาการพร้อมเกร็ดความรู้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGENERAL NEWS

Leave a Comment