GENERAL NEWS

Glasgow coma scale | e4v5m6 คือ | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน

Glasgow coma scale | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน.

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Glasgow coma scale.

Glasgow coma scale
Glasgow coma scale
e4v5m6 คือ
e4v5m6 คือ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ e4v5m6 คือ

>>Castu เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่e4v5m6 คือ.

#Glasgow #coma #scale

[vid_tags]

Glasgow coma scale

e4v5m6 คือ.

คู่มือการปฏิบัติงานด้านประสาทศัลยศาสตร์

สำหรับแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชน

NEUROSURGERY   MANUAL

                                        นพ. บุญเลิศ   มิตรเมือง

                                                                              วทบ. วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

                                                                              พบ. แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

                                                   วว. วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์

                                                                                         หน่วยศัลยกรรมระบบประสาท รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คำนำ

          ปัจจุบันปริมาณผู้ป่วยด้านโรคสมองและไขสันหลังมีมากขึ้นและมีความซับซ้อนในเชิงการวินิจฉัยและการดูแลรักษา ประกอบกับการฟ้องร้องมีมากขึ้นโดยเฉพาะภาวะเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะจากอุบัติเหตุ ซึ่งการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนโดยเฉพาะการทำงานในห้องฉุกเฉินและโรงพยาบาลชุมชนอาจเกิดความไม่เข้าใจหรือให้การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาได้ หนังสือนี้จึงได้สรุปประเด็นสาระหลักและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นบ่อยๆในทางประสาทศัลยศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแพทย์ใช้ทุนในการปฏิบัติงาน

       อนึ่งคู่มือนี้เขียนจากประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ยึดติดกับตำราต่างประเทศมากนักเนื่องจากการทำงานในต่างจังหวัดมีรายละเอียดปลีกย่อยและการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความแตกต่าง
กับในโรงเรียนแพทย์  หนังสือเล่มนี้จึงทำขึ้นเพื่อการดูแลผู้ป่วยขั้นต้นโดยเน้นที่ห้องฉุกเฉิน และไม่ได้เน้นในราย
ละเอียดที่ลงลึกในด้านเฉพาะทาง

สารบัญ                                                             

จัดอันดับโรคทางศัลยกรรมที่แพทย์โดนฟ้องบ่อยที่สุด

Glascow coma scale

Shock in neurosurgery

ประเภทของการบาดเจ็บศีรษะ

Skull base fracture

Diffuse axonal injury

Post traumatic syndrome

การอ่าน film CT scan brain

การแปลผล film skull x-ray (skull series)

การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

ตัวอย่างการรักษาผู้ป่วยจริงที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ข้อแนะนำสำหรับการรักษาในห้องฉุกเฉิน

ข้อแนะนำสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนและการเตรียมพร้อมก่อน refer

การบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury)

Preoperative preparation

Spontaneous Intracranial hemorrhage

การคำนวณ volume of hematoma

Cerebellar hemorrhage

Subarachnoid  hemorrhage

Cerebral Infarction

Brain tumor

CNS infection

Spinal epidural abscess

การ approach weakness

Brain edema

CT brain findings (tips)

                            จัดอันดับโรคที่แพทย์ถูกฟ้องบ่อยสุด

  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย     (ข้อมูล พศ. 2545-2549)

         โรค                                     รวม                     ตาย

         Head injury                     18                   14

       Acute appendicitis           17                    6

      Other injury                      23                   10

       Cosmetic                          29                    1

       Other surgery                   47                   15

       Other non surgery            14                   10

     รวม                                  148                  56

 

โรคทางระบบประสาทศัลยศาสตร์ที่พบบ่อย

และเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับแพทย์ใช้ทุน

โรคทางระบบประสาทศัลยศาสตร์

 1. Neurological Trauma  (Brain injury  and  Spinal cord injury)
 2. Neurological Diseases (congenital, infection, tumor, degenerative,etc)

โรคทางระบบประสาทจากการบาดเจ็บ (Neurological  trauma)

 1. Head injury
 2. Spinal cord and nerve injury

                 การบาดเจ็บศีรษะ (Head injury)

การประเมินระดับความรู้สึกตัว (Glascow Coma Scale : EMV)

      E = eye opening

            E1 = ไม่ลืมตาเลย

                   E2 =  ลืมตาเมื่อเจ็บ

                   E3 =  ลืมตาเมื่อเรียก

                   E4 =  ลืมตาเอง

                   Ec =  ตาบวมปิด (closed , contusion)

      M = motor response (สำคัญที่สุด) ***

             M1 = ไม่ขยับเลย

                    M2 = Decerebration

             M3 =  Decortication

             M4 =  response to pain (ขยับเมื่อเจ็บ)

             M5 =  localized to pain  (เอามือปัดตำแหน่งเจ็บได้)

             M6 =  obey to command (ทำตามคำสั่งได้)

      V = verbal response

             V1 = ไม่ออกเสียง

                    V2 = ออกเสียงไม่เป็นภาษาไม่มีความหมาย

                    V3 = ออกเสียงเป็นภาษาเป็นคำๆมีความหมาย

                    V4 = ออกเสียงเป็นประโยคแต่สับสน

                    V5 = พูดคุยได้ตามปกติ

*** การประเมิน GCS ต้องทำหลังจาก resuscitate แล้วเท่านั้น (post-resuscitation GCS) จึงจะเป็น
คะแนนที่ถูกต้องและถือเป็น standard

ภาวะที่ทำให้ประเมิน  GCS ผิด

 1. Hypotension (shock) ***
 2. Hypothermia
 3. Hypoxemia
 4. Drunken (blood alcohol >100 mg%)
 5. Under sedation
READ  การเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง | การเลือกขนาดรองเท้าวิ่ง | เว็บนี้ให้ข่าวสารล่าสุดทุกวัน

ภาวะ Shock ใน Neurosurgery เกิดจาก

 1. scalp laceration  à massive bleeding
 2. intracranial hematoma in newborn *** (เลือดออกในสมองใน adult ไม่ทำให้ shock แต่จะทำให้ BP shoot จาก Cushing reflex)
 3. Neurogenic shock : จาก C spine หรือ  upper T spine injury ลักษณะที่พบคือ BP drop และ bradycardia
 4. Central / tonsillar herniation : เป็นภาวะที่สมองเสียหายรุนแรงและผู้ป่วยกำลังจะเสียชีวิตซึ่งภาวะนี้จะมีองค์ประกอบคือ E1M1V1 , pupil fixed dilate , ไม่หายใจได้เอง และ BP drop
 5. injury association : ภาวะนี้พบบ่อยที่สุดคือมีการบาดเจ็บร่วมกับ organs อื่นๆเช่น abdominal injury , thoracic injury , retroperitoneal injury , pelvic fracture, fracture femur, maxillofacial injury    ดังนั้นใน case ที่เกิดจาก trauma ถ้า BP drop ต้องคิดถึงภาวะข้อนี้ก่อนเสมอ จึงเป็นเหตุผลที่ต้อง consult general surgeon ก่อน neurosurgeon เสมอ

Head injury แบ่งระดับความรุนแรง

 1. Mild Head injury  GCS 13-15  (ทำตามสั่งได้)
 2. Moderate Head injury  GCS  9-12
 3. Severe Head injury   GCS  3-8

Malee Preeda

สวัสดีเพื่อน ๆ ฉันชื่อมาลีเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายในด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนทางการเงินและ MMO ผลกำไรที่พวกเขานำมาให้ฉันเป็นตัวเลขที่ฉันไม่เคยกล้าที่จะจินตนาการ ตอนนี้ฉันประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นแล้วฉันต้องการแบ่งปันกับคุณเพื่อรวยด้วยกันเพื่อสังคมที่ร่ำรวยดังนั้นโปรดสนับสนุนช่อง https://castu.org/ ของฉัน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button